Книга Остапа Савчука «Музичні мотиви у Слові»

18 Січня, 2022


Книга Остапа Савчука «Музичні мотиви у Слові» об’єднало під своїм крилом три книги: «Відтворено у пресі», «Обіруч з книгою» та «Прихильне слово про автора». Це – хвилюючі розповіді про сторінки життя буковинської культури, яку Остап Васильович не тільки бездоганно та глибинно знає, а й довгі роки вірно їй служив.
І служить і далі, що (безперечно) не принижує його гідності. А навпаки: прислухаючись до хвилюючого дихання пісні та замилува- но спостерігаючи поступ танцю, Остап Васильович відчував у собі, образно кажучи, потік бажань відтворити ці музичні мотиви у Слові. І це, на превелику радість, йому вдалося. Саме така думка склада- ється про публіцистичні статті, написані відомим культурознавцем Остапом Савчуком. Притягують увагу й інші матеріали – літерату- рознавчі (передмови та рецензії), що популяризують шедеври гли- бинної буковинської культури. А вона живе постійно!
Непідвладна ніяким політичним змінам, культура підтримує мо- ральне дихання кожного народу. Нашого (українського) – також!
Тож доторкніться, дорогі читачі, своєю увагою до сторінок цієї талановитої книгосерії, яка збагатить ваші знання про духовну сферу Буковини, мистецтво котрої є глибинною частинкою нашої держави – України.
Автор Остап Савчук розширив обрії багатьох своїх статей, част- ково поновивши і їхній зміст...

Життя В ОбійМах культури (передмова)
Шановний читачу! У тво- їх руках не звичайна збірка, а саме трикнижжя «Музичні мотиви у Слові», упорядни- ком якої є відома на Буковині та за її межами письменниця Оксана Довгань. Ця книга – своєрідний підсумок тієї ко-
лосальної роботи, тих недоспаних ночей і напружених днів, тих душевних поривань і творчих злетів, того часу, можливо, відібраного від сім’ї, який Заслужений діяч мистецтв України, лауреат обласної літературно-мис- тецької премії імені Сидора Воробкевича, голова облас- ного об’єднання Громадської організації «Всеукраїнське Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка» Остап Васильович Савчук приніс на вівтар служінню буковин- ській культурі.
Збірка має три розділи, кожен з яких по праву може називатись окремою книгою, адже за кожним стоїть ве- личезна бібліографічна робота: ретельний збір газетних та журнальних статей, які вийшли з-під пера Остапа Сав- чука, знайшли своє відображення у першій книзі «Від- творено у пресі». Не менш грунтовну підбірку передмов, статей та рецензій, написаних Остапом Васильовичем, розміщено у другій книзі «Обіруч з книгою», а в третій книзі «Прихильне слово про автора» зібрані матеріали, присвячені безпосередньо Остапу Васильовичу.
3
Це видання стане неоціненним скарбом для тих, хто цікавиться і життєвим та творчим шляхом автора Оста- па Савчука, а заодно і розвитком життя Буковинського краю, починаючи з 70-х років минулого сторіччя і до на- ших днів.
Ви запитаєте: «Чому саме Остап Савчук? Адже на Буковині є багато талановитих людей, про яких можна і потрібно видавати книги». І щоб відповісти на це за- питання, я хочу сказати декілька слів про автора даної збірки.
Остап Васильович Савчук – відомий на Буковині та в Україні режисер-постановник концертних програм, ав- торських і творчих вечорів, фестивалів і конкурсів. Він здійснив постановку близько 300 тематичних концертних програм на сцені обласної філармонії для школярів та молоді.
Завдяки наполегливій і творчій праці Савчука О. В. з розширення репертуарної палітри, сценічного вдоско- налення артистів п’ятьом провідним солістам обласної філармонії у 1997 році присвоєно почесні звання “Заслу- жений артист України”. З ініціативи культуролога Сав- чука 1994 року започатковано проведення творчих вечо- рів-концертів знаних буковинських митців, організатором і режисером яких є саме Остап Васильович Савчук.
Він є автором сценаріїв та головним режисером-по- становником творчих звітів майстрів мистецтв і худож- ніх колективів Чернівецької області на сцені Національ- ного Палацу мистецтв “Україна” у 1999, 2001 та 2004 роках.
Особливої уваги заслуговує робота Савчука О.В. із вшанування пам’яті Народного артиста України Назарія

Яремчука, зокрема: велике театралізоване свято на ста- діоні “Буковина” (1995 р.), телемарафони пам’яті, добро- дійні концерти до дня народження та роковин від дня смерті Яремчука. На цих заходах було зібрано більше 20 тис. гривень на виготовлення пам’ятника популярно- му співакові – негаснучій зірці нашої культури Назарію Яремчуку.
Творчий доробок Остапа Васильовича доповнює і режисура обласних концертів з нагоди державних свят і ювілеїв.
Про творчі та трудові здобутки Остапа Савчука мож- на писати ще дуже багато, але всі вони були б знівельо- вані, якби не доповнювалися надзвичайною людяністю, щирістю, добротою та інтелігентністю цієї людини.
Напевне, небагато знайдеться людей, про яких гово- рять у першу чергу їхні добрі вчинки; людей, які бага- тьом молодим людям дали путівку в життя, допомагали не словом, а ділом. Хоч інколи добра порада може бути не менш важливою за добру справу. Остап Васильович є саме такою людиною – відкритою до добрих вчинків, чуйною та уважною до оточуючих.
Крім того, він з тих мудрих патріотів України, які не б’ють себе у груди на кожному кроці, розповідаючи на- право і наліво про свою любов до Батьківщини, а з тих, хто спокійно, своїми щоденними вчинками доводить цю любов без напускного пафосу і зайвих слів.
Тож хочеться побажати Остапу Васильовичу ще ба- гато-багато плідних років на культурно-просвітницькій ниві, а поряд нехай завжди будуть люди, які рухаються в тому ж напрямку, роблять одну спільну велику справу, творять чарівне мистецьке дійство!

А закінчити свою передмову до цієї необхідної для читачів книги хочу рядками нашого буковинського пись- менника Василя Васкана:
Тож хай живе в добрі і в слові, Хай променить просвіти звук Маестро вірної любові – Остап Васильович Савчук!
Наталія Філяк, директор Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, голова обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація»

Україна - це українці
Ми у європейських країнах - це великий резерв для піднесення України в світі і дієва дапомога діаспорі дистанційно бути в українському середовищі.
Підтримати
© Радіо Українська хвиля з Європи - All Rights Reserved
ПАРТНЕРИ
Допомога біженцям і мігрантам, консультації з питань захисту у кримінальних справах та представництва у сімейних спорах

+38-097-752-51-77
consulting@lawargument.com
ГАЛЕРЕЇ
Наші митці в галереї Європи
Купуй українське
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram