Скіфи, українці, тюрки та кургани - який зв'язок?

20 Травня, 2022  

Колись захотів узнати про скіфів України все - від витоків до їх зникнення. І не знайшов таких праць, які б задовільнили мою онтологічну спрагу. Глянув до сусідів за дослідженнями... Угорці, тюрки, московити розробляли питання... І кожен кулик хвалив своє болото, тягнув ковдру на себе - там теж ні відповідей, ні правди не знайшов. А англо-сакси та індійці байдужі до теми, хоча їх теж це стосується, як виявилося. Тому довелося самому стати детективом, щоб розкрити таємницю наших предків (на початку мав сумнів, чи скіфи нам, українцям, предки). Ось... попереду текст-лабіринт для допитливих. Пройде не кожен, але не кожному й варто знати всі таємниці минулого, а відтак і майбутнього 😉
🔷️1. Українські історики переважно уявляють відносини між українцями та тюрками в контексті тези про протистояння осілої хліборобської європейської та кочової скотарської азійської цивілізацій. Продовженням цієї тези є антитеза про те, що українці й тюрки ще й мали відносили партнерства та дружби. Типовою гарною працею такого напрямку історичної думки є книга філософа Петра Кралюка "Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народі". Це погляд історіософії 20 століття, зокрема її радянського сектору, зі своїми здобутками та вадами.
🔷️2. Нині тюрки дуже різні за расою, генетичним матеріалом, релігійними переконаннями. Мова чи не найголовніший показник приналежності до тюрків. Лінгвістика оперує поняттям тюрська група мов Алтайської мовної макросім'ї. Алтайська макросім'я включає також монгольську, тунгусо-маньчжурську, корейську та японську гілки, що дає уявлення про географію формування базових складників тюрського суперетносу.
🔷️3. У расовому відношенні тюрки знаходяться в парадигмі від монголоїдів (сахалар-якути) до європеоїдів (гагаузи). Сама прабатьківщина тюрків Алтай є свідком метисизації населення. Відповідно, тюрки-алтайці є носіями різних гаплогруп, зокрема - R1a-Z93 європейців та Q-M242 63.6%* азіатів. R1a-Z93 походить із-над Дніпра в Україні**, а Q-M242 - з Алтаю***.
📙*[Kharkov, V. N.; Stepanov, V. A.; Medvedeva, O. F.; Spiridonova, M. G.; Voevoda, M. I.; Tadinova, V. N.; Puzyrev, V. P. (2007). "Gene Pool Differences between Northern and Southern Altaians Inferred from the Data on Y-Chromosomal Haplogroups". Genetika. 43 (5): 675–687.].
📙** [D.Anthony: Dereivka, bc4000].
📙*** [Zegura, S. L.; Karafet, TM; Zhivotovsky, LA; Hammer, MF (2004). "High-Resolution SNPs and Microsatellite Haplotypes Point to a Single, Recent Entry of Native American Y Chromosomes into the America". Molecular Biology and Evolution. 21 (1): 164–75. doi:10.1093/molbev/msh009. PMID 14595095].
🔷️4. Масове поширення R1b та R1a гаплогруп пов'язані з міграціями індоєвропейців з України - контактної зони трипільської (I2), шнуркової (R1a) та ямної (R1b) культур.
🔴 Україна - колиска ІндоЄвропи.

🔷️5. Означимо три хвилі міграції індоєвропейців до Алтаю:
- Ямна -> Афанасьєве R1b,
- Середньодніпровська Шнуркової Кераміки -> Фаттьянове-Баланове -> Синташта -> Андронове R1a,
- саки (скіфи) R1a (з 10-9 ст. до н.е.).
Причому, перші дві хвилі виходили з України, а третя - з Пенджабу-Бактрії.
🔴 Артефакти ІндоЄвропи в Україні.

🔷️6. Отже, з 3 тисячоліття до н.е. на Алтаї відбувається взаємодія мігрантів з України, що говорили індоєвропейськими флективними мовами та місцевого населення, що спілкувалося аглютинативними алтайськими мовами.
🔹️6.1. Як бачимо, тюрки, народ, що сформувався на Алтаї, з певного часу почав містити компоненти, що походять з України та притаманні українцям:
- європеоїдну антропологію;
- R1a-гаплогрупи;
- елементи культури індоєвропейців (мова, світогляд, традиції, наука, побут, кургани тощо). З такої т.з., тюрків можна вважати частково індоєвропейцями.
🔹️6.2. Якщо вважати за критерій приналежності до індоєвропейської спільноти мову, то тюрків не можна причислити до індоєвропейців. Адже всім мовам алтайської макросім'ї притаманний такий спосіб формування граматичного значення у словах як аглютинативність. А індоєвропейські мови флективні.
🔹️6.3. Якщо широко розглядати історію взаємин українців та тюрків, то це шлях взаємодії і впливів між двома полюсами над Дніпром та Алтаєм. З одного боку, джерело європеоїдних рис, R1a- та R1b-гаплогруп, флективних мов, індоєвропейської лексики, світогляду, курганна культура... З іншого боку - джерело монголоїдних рис, Q-гаплогруп, аглютинативних мов, алтайських культурних феноменів. З певною мірою узагальнення Дешт-и-Кипчак, Казахстан можна розглядати як територію взаємодії двох названих полюсів, де певні компоненти домінують, а певні проявлені слабше. З огляду на таку історіософську особливість простору Центральної Азії, зараз в Україні є гіпотези, де розглядають половців як слов'ян. Звісно, є теорія про тюркомовність половців.
🔹️6.4. Кургани, як один з основних маркерів перших індоєвропейських мігрантів, поширилися з України в різні кінці Євразії, у т.ч. і до Алтаю. Кургани нині є частиною культур багатьох народів Євразії.
🔷️7. У добу Середньовіччя українська та казахська нації набувають сучасних рис і вже належать відповідно до окремих культур та мовних груп - слов'ян та тюрків. Окремі елементи культур обох народів можуть сягати 5-тисячолітньої давнини, часів перших індоєвропейських мігрантів ямників, а особливо шнурковиків-андронівців.
🔹️7.1. Тут можна відкинути спекуляції, що українці - це ослов'янені тюрки. Українці демонструють генетичну спорідненість із своїми предками шнурковиками, трипільцями та ямниками - відповідно більше половини носіїв R1a-гаплогруп, третина - I2, 5-7% - r1b. У мовному, світоглядному та культурному відношенні українці прямі нащадки перших індоєвропейців, причому на землях Прабатьківщини.
🔴 Як скіфи стали українцями.

🔹️7.2. Певні взаємодія та запозичення, що неминучі на порубіжжі, природно присутні в українців та тюрків-сусідів. Ці новітні (з 6 ст. н.е.) запозичення можуть накладатися на архаїчні запозичення часів перших індоєвропейсбких мігрантів до Алтаю.
🔹️7.3. Якщо брати до уваги антропологію та генетику, то деякі сучасні тюрські народи є асимільованими європеоїдами. Субстратом стали переважно давні індоєвропейські народи Турану, Тариму та Анатолії. Цей субстрат теж додав індоєвропейського компоненту в культуру відповідних тюрських народів.
🔷️8. Чи можна розглянути відношення скіфів до слов'ян/українців та тюрків/казахів, не відповівши на питання про походження скіфів? Напевно, ні. Від гіпотези про походження скіфів залежатиме відповідь на це цікаве (і заідеологізоване нині) питання.
🔹️8.1. Українська (Північнопричорноморська) гіпотеза походження скіфів. З розкопаної Литої могили з 1763 року починається скіфологія. Українські скіфи найкраще були досліджені та найдавніше описані - ще Геродотом. Найраніші артефакти скіфської культури в Україні походять з 7 ст.до н.е..
🔹️️8.1.1. Але батько історії ствердував, що скіфи є молодий народ і прийшли з Центральної Азії, десь із Туркменістану. Хоча предок скіфів Геракл-Таргітай був народжений від дочки Дніпра. Виходить предки скіфів пішли від Дніпра на схід, а потім десь з-за Араксу повернулися до Дніпра.
🔹️8.2. Казаська (Центральноазійська) гіпотеза походження скіфів опирається на одне зі свідчень Геродота та багатий археологічний матеріал з Казахстану, де звіриний стиль скіфів знаходять у курганах від 8, а то й подейкують від 9, століття до н.е..
🔹️8.3. Південно-Сибірська гіпотеза походження скіфів базується на тому, що деякі кургани Арджану датуються 9 ст. до н.е., а це найраніші відомі кургани з артефактами у скіфському звіриному стилі.
🔹️8.4. Пенджабська гіпотеза походження скіфів погоджується з усіма попередніми та висвітлює генезу мідійців-персів як відгалудження від скіфів Бактрії. Звісно, дослідники мови скіфів стверджують, що скіфи та мідійці могли порозумітися між собою.
🔴 Хто скіфи?

🔹️8.4.1. Вперше Śāka(la)/скіфи добре описані в Магабгараті, що подає події з 10 століття до н.е. - за 5 століть до Геродота. Походження народу, обґрунтування звіриного стилю, урбаністична культура, особливості світогляду саків вперше описані саме в Магабгараті.
🔴 Про походження скіфів.

🔹️8.4.2. Саками спочатку називалися представники різних груп, що були прихильні до онтологічної доктрини саків (своєрідно розвиненою в Буддизмі).
🔴 Про релігію саків. https://youtu.be/BnM1fgpNOBU
🔹️8.4.3. Після конфлікту на полі Куру саки були вигнані з Пенджабу до Бактрії/Айр'янем Вæджа. Авеста описує 5 благочестивих народів, 4 з яких відомі пізніше як саки (Даги, Тури, Сайріми, Саіни), а один як мідійці/перси (Айр'яни). Власне, мідійці виокремилися від саків через релігійну реформу Зороастри.
🔹️8.4.4. Саки, пасіонарний войовничий народ, поширювалися по Євразії, очолюючи народи.
🔹️8.4.4.1. Саіни можливо дали назву горам Саяни та народу сойони. Китайці називали великий народ сюнну - Sion nu - подібно до Saini Авести.
🔹️8.4.4.2. Доктрина саків поширилася у Турані. І в Зх.Сибіру є сакські гідроніми та кургани.
🔹️8.4.4.3. Сайріми/Савромати/Савіри/Сівери замешкалм від Дону до Уралу.
🔹️8.4.4.4. З території дагів саки рушили на Кавказ та в Україну.
🔴 Скіфи на Кавказі та ангели.

🔷️9. Таким чином, саки, що рушили в Сибір до Алтаю, стали одними з предків тюрків. А саки, що рушили на захід, заснували Велику Скіфію в Україні.
🔹️9.1. Алтайсько-Саянські саки мали великий вплив на формування всіх народів алтайської мовної макросім'ї та китайців.
🔴 Як пов'язані скіфи та тюрки?

🔹️9.2. Саки України відомі під грецьким екзонімом як скіфи/Skythoi. Велика Скіфія породила германські народи (Сноррі Стурлусон) та слов'янські.
🔴 Про вихід германців зі Скіфії

🔴 Куди поділася Велика Скіфія?

🔹️9.3. У багатьох народів Євразії скіфи/саки лишили свій етнонім у назвах річок, гір, етносів та ін.: місто Śāka(la)/Sangala, народ Санґлечі, гора Санґілен, річка Сахалянь/Амур, річка Інгала, Анкеле/Ангара, Анкара, народ Огури, Уйгури, Огузи, річка Ангул/Інгул, півострів Ангул/Ангел/Англія, країна Англія, народ Сахалар/Якути, народ Сколоти, Склавини, Скальви/Шальви, Шваби, Свеби...
🔴 Когнати слова скіфи/саки.

🔶️ Якось так. Коротко про скіфів і слов'ян та тюрків. Тема скіфів/саків настільки вдячна на відкриття по всій Євразії, що вроде скрізь, де не копни 🙂
Docenko Vasyĺ (Veles) https://www.facebook.com/profile.php?id=100007559169861

Україна - це українці
Ми у європейських країнах - це великий резерв для піднесення України в світі і дієва дапомога діаспорі дистанційно бути в українському середовищі.
Підтримати
© Радіо Українська хвиля з Європи - All Rights Reserved
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram